Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu – Gs.Hoàng Ngọc Hà, 219 Trang

zxc

 

Mục lục
Lời giới thiệu
Phần I: Tính toán trắc địa
Chương 1: Tổng quan về các phương pháp bình sai trắc địa
Chương 2: Bình sai lưới trắc địa tự do
Chương 3: Một số vấn đề xử lý toán học lưới trắc địa mặt đất và GPS với số lượng ẩn số lớn
Chương 4: Một số vấn đề phương pháp tính và tối ưu hoá tính toán
Phần II: Cơ sở dữ liệu
Chương 5: Khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin địa lý (GIS)
Chương 6: Ứng dụng các phần mềm GIS
Tài liệu tham khảm

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Hoàng Ngọc Hà
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]

http://mediafire.com/?bsoh2t4bhd2qkjx
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *