Xử lý tín hiệu số – Hoàng Lê Uyên Thục, 112 Trang

Nội dung:
– Xử lý tín hiệu số
– Tín hiệu và hệ thống rời rạc
– Phân tích hệ rời rạc LTI dùng phép biến đổi Z
– Tín hiệu và Phân tích trong hệ rời rạc LTI trong miền tần số
– Phép biến đổi Fourier rời rạc và ứng dụng

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Hoàng Lê Uyên Thục
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?2weg0zkiz1n
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *